Om PAXEL123

Hjemmesiden PAXEL123.com er tiltænkt børn i førskole-og skolealderen der tager deres første skridt i arbejdet med ord og begreber indenfor deres modersmål og matematik

Formålet med PAXEL123.com er at stimulere børns forståelse og læsefærdigheder indenfor matematik og modersmål igennem computerspil.

Spillene på PAXEL123.com stimulerer formsans, talforståelse og logisk tænkning. Der er endvidere spil der fokuserer på rim, bogstaver og ord. Spillene er velegnede som ekstra opgaver i undervisningen af børn med særlige behov som f.eks. børn med udenlandsk baggrund

Ideen bag PAXEL123.com udspringer af Anna Margrét Ólafsdóttirs arbejde som leder i børnehaven Nóaborg i Reykjavík. Børnehaven har i over 10 år fokuseret på matematik og skriftsprog i arbejdet med børnene. En stor del af børnehavens spil og legetøj er hjemmelavet og tilpasset Nóaborgs fokuspunkter. De mest populære spil hos børnenene igennem årene er blevet opdaterede til computerspil på PAXEL123.com. Derudover har også nye spil fundet vej til hjemmesiden.

Baggrundsmusik til spillene på PAXEL123.com er komponeret af Elín Ey og Eyþór Gunnarsson.

Tak til alle der på den ene eller anden måde har været behjælpelige med realiseringen af PAXEL123.com.

Tak til følgende foreninger og instanser for økonomisk støtte til virkeliggørelsen af PAXEL123.com:

Nordplus – Nordiske Sprog and Kultur nordplus.is

Icelandic Teachers Union ki.is

The Ministry of Education, Science and Culture – a project to promote awareness and understanding of Nordic languages – Nordic Council of Ministers norden.org

Barnavinafélagið Sumargjöf. A foundation that started the first preschool in Reykjavík in 1924 and also started the first school educating preschoolteachers in Iceland in 1946.

SAFT– an organisation in Iceland whose mission is to empower children and parents to enjoy the internet and new media in a safe and positive way. SAFT is a part og Insafe, an EU funded project which aims to raise Internet safety-awareness standards and support the development of information literacy for all.

The board of Human rights in Reykjavik – Mannréttindaráð Reykjavíkur – rvk.is

Þróunarsjóður námsgagna ( A fund for the development of teaching material – The ministry of education)

 

Du kan kontakte os ved ad skrive til annamagga60(at)gmail.com.

For at kunne spille på PAXEL123.com kræver det, at du har installeret Java og Flash på din computer. Hvis du ikke har Java på din computer, kan du hente programmet ved at klikke på linket her.

For at kunne høre baggrundsmusikken til spillene kræver det, at du kan afspille midi-filer på din computer. Du kan hente programmet til afspilning af midi-filer ved at klikke på linket her.