Om PAXEL123

Hjemmesiden PAXEL123.com er tiltenkt barn i førskole- og skolealder som tar sine første skritt med ord og begreper innen morsmål og matematikk.

Formålet med PAXEL123.com er å stimulere barns forståelse og leseferdigheter innenfor matematikk og morsmål gjennom dataspill.

Spillene på PAXEL123.com stimulerer formsans, tallforståelse og logisk tenkning. Her er også spill med fokus på rim, bokstaver og ord. Spillene er velegnet som ekstra oppgaver i undervisningen av barn med særlige behov, som f.eks. barn med utenlandsk bakgrunn.

Initiativtaker til PAXEL123.com er Anna Margrét Ólafsdóttir, styrer i Nóaborg barnehage i Reykjavík. Barnehagen har i over 10 år fokusert på matematikk og skriftspråk i arbeidet med barna. En stor del av barnehagens spill og leker er hjemmelaget og tilpasset Nóaborgs fokuspunkter. Barnas favoritter opp gjennom årene er oppdatert til dataspill på PAXEL123.com. Nye spill har også kommet til.

Musikken til spillene på PAXEL123.com er komponert av Elín Ey og Eyþór Gunnarsson.

Takk til alle som har vært til hjelp med realiseringen av PAXEL123.com.

Takk til følgende foreninger og instanser for økonomisk støtte til realiseringen av PAXEL123.com:

Nordplus – Nordiske Sprog and Kultur nordplus.is

Icelandic Teachers Union ki.is

The Ministry of Education, Science and Culture – a project to promote awareness and understanding of Nordic languages – Nordic Council of Ministers norden.org

Barnavinafélagið Sumargjöf. A foundation that started the first preschool in Reykjavík in 1924 and also started the first school educating preschoolteachers in Iceland in 1946.

SAFT– an organisation in Iceland whose mission is to empower children and parents to enjoy the internet and new media in a safe and positive way. SAFT is a part og Insafe, an EU funded project which aims to raise Internet safety-awareness standards and support the development of information literacy for all.

The board of Human rights in Reykjavik – Mannréttindaráð Reykjavíkur – rvk.is

Þróunarsjóður námsgagna ( A fund for the development of teaching material – The ministry of education)

 

Kontakt oss ved å skrive til annamagga60(at)gmail.com.

For å kunne spille på PAXEL123.com må du ha Java og Flash. Java kan lastes ned gratis her.

For å høre musikken må du kunne spille av midi-filer. Et program for avspilling av midi-filer kan lastes ned her.