Om PAXEL123

PAXEL123.com siten är till elever i förskole- och grundskole åldern som börjar ta sina första steg i arbetet med ord och begrepp som tillhör modersmålet och matematik.

Målet med PAXEL123.com är att stimulera förståelsen för matematik och modersmålet.

Spelen på PAXEL 123.com stimulerar formkänslan, förståelsen av siffror och logiskt tänkande. Dessutom finns det spel som anknyter till modersmålets användning som t.ex. rimlotto och ordmix. Spelen passar också bra som fördjupningsmaterial vid specialundervisning som bl.a. kan innebära arbetet med barn med utländsk bakgrund.

Idén till den här spelsiten kommer från Anna Margrét Ólafsdóttirs arbete som daghemsföreståndare på daghemmet Nóaborg i Reykjavík. Där har man i snart två decennier inriktat sig på matematik och det skrivna språket i arbetet med barnen. Mycket av barnens lekmaterial som anknyter til den här inriktningen är hemgjort som t.ex. olika spel och lekar. Materialet som har varit populärast hos barnen genom åren har nu gjorts om till dataspel på PAXEL 123. Dessutom kommer nya spel också in på siten.

Elín Ey och Eyþór Gunnarsson har komponerat musiken som hörs när man spelar dataspelen.

Vi vill tacka följande för att bidra till att förverkliga PAXEL 123.com:

Nordplus – Nordiske Sprog and Kultur nordplus.is

Icelandic Teachers Union ki.is

The Ministry of Education, Science and Culture – a project to promote awareness and understanding of Nordic languages – Nordic Council of Ministers norden.org

Barnavinafélagið Sumargjöf. A foundation that started the first preschool in Reykjavík in 1924 and also started the first school educating preschoolteachers in Iceland in 1946.

SAFT– an organisation in Iceland whose mission is to empower children and parents to enjoy the internet and new media in a safe and positive way. SAFT is a part og Insafe, an EU funded project which aims to raise Internet safety-awareness standards and support the development of information literacy for all.

The board of Human rights in Reykjavik – Mannréttindaráð Reykjavíkur – rvk.is

Þróunarsjóður námsgagna ( A fund for the development of teaching material – The ministry of education)

 

Kontakta oss här: annamagga60(at)gmail.com.

För att kunna spela spelen på PAXEL 123.com behöver man ha Flash och Java programmen i sin dator. De kan man ladda ner gratis här (java) og här (flash).

För att kunna höra musiken som tillhör spelen behöver man midi-dokument. De kan man ladda ner gratis här.